Μυθολογία

Στον τόπο των Μύθων

Από τη γέννηση του βασιλιά των θεών Δία, της θεάς Αθηνάς στον ποταμό Τρίτωνα, τους Κουρήτες και τον κρητικό Διόνυσο, Ζαγρέα, μέχρι τον Θεο – βασιλιά Μίνωα, την έλευση της Ευρώπης στη Γόρτυνα και την πτήση του Ίκαρου και του Δαίδαλου, τον μυθικό Τάλω και τη Βριτομάρτιδα, το νησί της Κρήτης ακολουθούσαν πάντα αμέτρητοι μύθοι.

myth-01

Λάδι

Το ελαιόδεντρο φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος αυτών. Σύμφωνα με τον Αίσωπο, όταν τα δέντρα αποφάσισαν να χρίσουν βασιλιά επέλεξαν το ελαιόδεντρο.
Ξύλα ποτὲ ἐπορεύθη τοῦ χειροτονῆσαι ἐφ’ ἑαυτῶν βασιλέα καὶ εἶπαν τῇ ἐλαίᾳ: «Βασίλευσον ἐφ’ ἡμῶν». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἐλαία: «Ἀφεῖσα τὴν πιότητά μου, ἣν ἐδόξασεν ἐν ἐμοὶ ὁ θεὸς καὶ οἱ ἄνθρωποι, πορευθῶ ἄρχειν τῶν ξύλων;». Κάποτε τα δέντρα αποφάσισαν να χειροτονήσουν ένα βασιλιά από το σινάφι τους και είπαν στην ελιά: «Γίνε βασίλισσά μας». Και η ελιά τους αποκρίνεται: «Ν’ αφήσω το λαδάκι μου που με προίκισε ο θεός και με μακάρισαν οι άνθρωποι και ν’ αρχίσω να διευθύνω τα δέντρα;».

myth-02

Είναι προφανής η σημασία του δέντρου αυτού, καθώς και του καρπού του στην καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής.
Ιερό δέντρο πολλών και σημαντικών πόλεων της αρχαιότητας, βραβείο των νικητών στους Ολυμπιακούς αγώνες και βασικό μέσο επικοινωνίας με τους θεούς στις σπονδές προς αυτούς. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στην Γραμμική Β το ελαιόδεντρο, ο καρπός της ελιάς και το λάδι είχαν το καθένα το δικό τους σύμβολο. Η ελιά φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει τη δική της θέση στις τοιχογραφίες της Κνωσού και της Φαιστού, καθώς και σε πολλούς αμφορείς και πιθάρια.

myth-03

Μέλι

Εξέχουσα θέση στην Κρητική μυθολογία έχει και το μέλι. Οι μέλισσες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και τη λατρεία της προϊστορικής Κρήτης. Από τον βασιλιά Μελισσέα της Κρήτης και την κόρη του Μέλισσα, που σύμφωνα με το μύθο πρώτη δίδαξε στους ανθρώπους την τέχνη της μελισσοκομίας, μέχρι τις μέλισσες – τρόφους του Δία που έθρεψαν τον βασιλιά των θεών με το μέλι τους. Ακόμα σημαντικός είναι ο μύθος που θέλει το νεαρό γιο του Μίνωα Γλαύκο να πνίγεται σε ένα πυθάρι με μέλι και στη συνέχεια να αναστήνεται με τη βοήθεια ενός βοτάνου, όπως αναστήνεται και η βλάστηση αλλά και ο τρυφερός βλαστός, τον οποίο συμβολίζει ο νεαρός Γλαύκος. Το σκέλος που περιλαμβάνει το μέλι είναι στην ουσία προβολή στο μύθο των ταφικών συνηθειών των αρχαίων Κρητών που περιλάμβανε το μέλι ως ταριχευτικό υλικό.

myth-04

  • 70200 Βώροι, Μεσσαρά, Κρήτη
  • info@organicfarmers.gr
  • (+30) 28920 220 26